Psychotest - Jak ważny jest dla Ciebie rozwój i awans zawodowy? - sprawdź się!

Jak ważny jest dla Ciebie rozwój i awans zawodowy?
Praca zawodowa to jedna z najważniejszych sfer naszego życia, pozwalająca na zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwoju, budowania kariery zawodowej oraz zdobycia prestiżowego stanowiska. Jej niezwykle istotnym aspektem jest wynagrodzenie otrzymywane za wykonaną pracę, które najczęściej jest adekwatne do pełnionej funkcji. W związku z tym wiele osób, podejmuje wszelkie niezbędne kroki, by zdobyć upragniony awans i stanowisko pracy, co najczęściej wiąże się też z poprawą sytuacji finansowej. A jak jest w Twoim przypadku?

1. Mój stosunek do pracy zawodowej najlepiej określa zdanie:

Jestem osobą bezrobotną i nie podejmuje żadnych działań zmierzających do zmiany tej sytuacji.

Pracuję na etacie, jednakże wciąż szukam możliwości rozwoju i zdobycia wyższego stanowiska.

Pracuję dorywczo, a zajęcie jakie wykonuje w zupełności zaspokaja moje potrzeby zawodowe.

2. By zdobyć upragnioną pracę jestem w stanie:

podejmować wszelkie działania zmierzające do zdobycia odpowiednich kwalifikacji,

składam dokumenty i biernie czekam na decyzję, nie przejmuje się niepowodzeniem,

nie wykonuje żadnych czynności, nie mam wymarzonego stanowiska pracy.

3. Jak ważne przy wyborze pracy są dla Ciebie kwestie finansowe?

są najważniejsze, bez odpowiedniej pensji nie wykonam żadnej pracy,

kwestie finansowe są dla mnie mało istotne, nie zależy mi na wysokim wynagrodzeniu,

pensja jest dla mnie ważna, jednakże większe znaczenie ma zdobycie prestiżu zawodowego.

4. Czy gotowa/y jesteś wyjechać za granicę, by zdobyć upragnioną pracę?

zdecydowanie tak, moja kariera zawodowa jest dla mnie bardzo ważna,

nie wykluczam takiej możliwości, jednakże wolałabym/wolałbym pozostać w kraju,

zdecydowanie nie zamierzam wyjeżdżać za granicę w celu rozwoju zawodowego

5. Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy?

absolutnie rozwój kariery oraz odnoszenie sukcesów zawodowych,

odpowiednie wykonywanie powierzonych zadań i otrzymywanie za nie wynagrodzenia,

możliwie jak najszybsze wykonanie obowiązków i opuszczenie miejsca pracy

6. Jak podchodzisz do powierzonych zadań?

wykonuje je po prostu zgodnie z poleceniem pracodawcy,

staram się je wykonać jak najszybciej, nie dbając o drobne szczegóły,

z dużym zaangażowaniem i dokładnością realizuje powierzone mi zadania

7. Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość zawodową?

będę pracować tak długo, jak zmusi mnie do tego moja sytuacja finansowa

pragnę zdobyć upragnione stanowisko pracy i odnieść sukces zawodowy

pracuję i w najbliższym czasie nie przewiduje zmian w kwestii mojego zatrudnienia.

8. Ile godzin dziennie jesteś gotowy poświęcić na pracę?

poniżej 6 godzin

6-10 godzin

powyżej 10 godzin

9. Czy dla pracy jesteś w stanie zrezygnować z czasu spędzanego z rodziną i przyjaciółmi?

raczej nie, ponieważ są oni dla mnie równie ważni jak praca

zdecydowanie tak, praca i kariera są najważniejsze

absolutnie nie, bliskie mi osoby są dla mnie najważniejsze

10. Jak reagujesz w przypadku porażki na drodze kariery zawodowej?

nie przejmuje się niepowodzeniami w sferze życia zawodowego

nie jestem zadowolona/y, jednakże z pokorą przyjmuje porażkę

jestem załamana/y, ale niepowodzenie jest dla mnie motywacją do dalszych działań.

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły